نمایشگاه Gulfood

این نمایشگاه ، بزرگترین رویداد در صنعت غذا و فرآیند تولید و بسته بندی صنایع غذایی در منطقه خاورمیانه، آقریقا و جنوب آسیا است . هر ساله بیش از 1600 تولید کننده و تأمین کننده در این نمایشگاه شرکت می کنند تا آخرین ابزارهای بهبود کسب و کارهای صنایع غذایی را ارائه دهند.در طی سه روز برگزاری این نمایشگاه، 36000 تولید کننده به دبی می آیند تا از آخرین راهکارهای تولید و بسته بندی از 60 کشور دنیا مطلع شوند.

پاسخ بدهید