نمایشگاه Agrofood

در سال 2018 ، بیست و پنجمین دوره از نمایشگاه آگروفود ایران برگزار شد که با هر دوره ، موقعیت خود را به عنوان پیشروترین نمایشگاه بین المللی صنایع و محصولات غذایی ایران تأیید می کند پیشینه این نمایشگاه، نشان از 25 سال ارتباط ارزشمند تجاری بین رهبران فناوری از سراسر جهان و بازدیدکنندگان حرفه ای و سرمایه گذاران از سراسر ایران و جهان دارد.

بیست و پنجمین  نمایشگاه آگروفود ایران با افتخار در 25 بخش برگزار شد که کل فضای  نمایشگاه های بین المللی تهران را اشغال کرد. 1225 تولید کننده از 29  کشور جهان در این نمایشگاه غرفه داشتند که شرکت جاوید توس خراسان نیز با همکاری شرکت فرانسوی فروتافلور ، دارای غرفه بود . این نمایشگاه با استقبال بیش از 40،000 بازدید کننده از سرتاسر ایران و کل منطقه در سراسر ایران و مواجه شد.

 

اگروفود ایران شامل پنج دسته نمایشگاه جزئی در کل زنجیره ارزش است:

  1. محصولات کشاورزی ایران
  2. محصولات غذایی و فرآیند تولید
  3.  نان و شیرینی
  4. مواد اولیه صنایع غذایی
  5. غذا و مهمان نوازی ایرانی

پاسخ بدهید