صادرات

صادرات

انجام صادرات و فروش کالا در بازارهاي خارجی از ظرائف و حساسیتهاي خاصی برخوردار است، که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه گذاري هاي انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد. صادرات مانند هر کار تجاري دیگر نیازمند آینده نگري، برنامه ریزي، آشنایی با روشهاي علمی، تحرك لازم و جلب اعتماد خریداران خارجی است. از اینرو شرکت جاوید توس خراسان با بهره گیری از تجربیات خود در این عرصه  در راستای صادرات به کشورهای افغانستان،عراق ،تاجیکستان و …. و روش های نوین بازاریابی آماده ارائه خدمات به فعالان اقتصادی ،در راستای صادرات کالا و خدمات می باشد. 

خدمات شرکت جاوید توس خراسان در امر صادرات:

  • بازاریابی
  • صدور پروفرما (پیش فاکتور)
  •  تهیه و تدارك و بسته بندي
  • تعیین ارزش گمرکی
  • کسب مجوز صدور از ارگانها و سازمانهاي ذیربط
  • اظهار کالا به گمرك
  • عقد قرارداد حمل و بیمه
  • دریافت گواهی بازرسی کالا
  • صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا
  • ارسال کالا

کاتالوگ همکاران تجاری

چای تشریفات