نمایشگاه FI Europe

اولین دوره این نمایشگاه که در زمینه مواد اولیه غذایی و مواد اولیه طبیعی است ،در سال 1986 در اروپا  برگزار شد که بستری جهانی برای تمامی سهمامداران در صنعت غذا است. بیش از 500 نفر در این سالها از این نمایشگاه دیدن کرده اند و میلیادرها یورو ارزش کسب و کار ایجاد شده است. این نمایشگاه هر دو سال یک بار در شهرهای بزرگ اروپا برگزار می شود و یک مجمع از اصلی ترین تأمین کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی جهان ، متخصصان تحقیق و توسعه ، تولید و بازاریابی را به نمایش می گذارد تا متنوع ترین طیف از محصولات  و خدمات جدید و نوآورانه را به اشتراک بگذارد.

پاسخ بدهید